บทความ

ชีวิตยามค่ำคืน

Okinawa

600
600
600

Ayam-YA, also called "Torisoba Ayam-YA” in Japanese, (“Torisoba” means chicken Ramen) is a halal certified ramen restaurant. They serve delicious ramen such as the popular Tori Ramen which features chicken in a rich, flavorful broth and costs 850 yen.

You can choose to have it seasoned with soy sauce or salt, but we recommend salt. Be sure to ask to have your bowl of ramen topped with a delicious seasoned soft-boiled egg as well. You can choose to have a light and mild ramen or a rich and spicy ramen. If you want to sit and relax be sure to go to 2F since 1F only has counter seating.

(Source: Japan Travel by NAVITIME)

แท็ก: Nature , Okinawa

ดูจากแผนที่

ที่อยู่:
Kouri Island, Kouri, Nakijin, Okinawa, Japan

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ Kouri Island

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
  • Jeryl Tan

    Do visit Kouri Island if you like going to the beach. Perfect place for snorkeling.

ไม่ควร
หุ้น