เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

ชีวิตยามค่ำคืน

Osaka

แท็ก: Nature , Osaka

ดูจากแผนที่

ที่อยู่:
Train, 1 Chome-3-15 Enokojima, Nishi Ward, Osaka, Japan

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ Osaka Station

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
  • Elsa

    Do pay attention on what side the locals are for bus/train lines. It is not universal accords the country or even across a city

ไม่ควร
หุ้น