เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

อาหารและเครื่องดื่ม

Tokyo

แท็ก: Food & drinks , Tokyo

ดูจากแผนที่

ที่อยู่:
Japan, 〒160-0022 東京都新宿区新宿7丁目26−57 新宿コーポ

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ 新宿コーポ

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
  • Hunter-Lee

    Do, explore the unknown! Japan has an abundance of rich local cultures and attractions that most tourists never even know exist! For those with a bit of a wandering spirit, exploring a town or community off the beaten tourist paths (even in the city!) can show you a whole new side of Japan that you never would have seen otherwise. Many small towns in Japan are in great need of tourist business but don't get public attention to pull in the numbers that bigger cities do. If you've got a pocketable Japanese phrase book and an open mind then there just might be a memorable and priceless experience -for you AND the locals you interact with- waiting around the bend!

ไม่ควร
หุ้น