เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

อาหารและเครื่องดื่ม

Tokyo

แท็ก: Food & drinks , Tokyo

ดูจากแผนที่

ที่อยู่:
Asakusa, Taito City, Tokyo, Japan

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ Asakusa

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
  • Fatchinaman

    Visit a 7-Eleven!! Make one of your meals a 7-Eleven experience! From a wide variety of food options, you will be sure to find something that even the fussiest eater would enjoy! Use their microwaves and hot water kettles to heat/cook your food and then sit in the provided eating space. Seriously, make this happen! You’re welcome! 👍

ไม่ควร
หุ้น