เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

ธรรมชาติ

Kanagawa

600

Stroll through the Yamate area
Yamate is an elegant area on a hill where you can admire historical Western-style houses. This area used to be a residential area for Western merchants and diplomats, and it still has an affluent and peaceful ambience. Many of the houses here are open to the public, with interiors that have retained their original style. There is also a café inside a building that dates to 1927 where you can stop by for a cup of coffee during your walk.

(Source: Japan Travel by NAVITIME)

แท็ก: Arts & culture , Kanagawa

ดูจากแผนที่

เวลาให้บริการ:
Monday: 9:30 AM – 5:00 PM
Tuesday: 9:30 AM – 5:00 PM
Wednesday: Closed
Thursday: 9:30 AM – 5:00 PM
Friday: 9:30 AM – 5:00 PM
Saturday: 9:30 AM – 5:00 PM
Sunday: 9:30 AM – 5:00 PM

ที่อยู่:
Bluff No.111 Residence, 111 Yamatecho, Naka Ward, Yokohama, Kanagawa, Japan

หมายเลขโทรศัพท์:
+81 45-623-2957

เว็บไซต์:
http://www.hama-midorinokyokai.or.jp/yamate-seiyoukan/yamate111/

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ Bluff No.111 Residence

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
ไม่ควร
หุ้น