เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

อาหารและเครื่องดื่ม

Fukuoka

600
600

You might have your eyes wide open seeing this name but it’s actually an airport-themed coffee shop. Now you can probably guess the idea behind its name! FUK is the airport code for Fukuoka Airport! Their regular café latte for 490 yen tastes wonderful. In this latte, you can find the perfect balance between sweetness and sourness in your mouth. However, what people are crazy about is their latte art. You can add latte art to your coffee by paying 20 yen more. They will draw a cute little airplane and the letters of “FUK” on your café latte. This is the perfect latte to get in Fukuoka!

(Source: Japan Travel by NAVITIME)

แท็ก: Food & drinks , Fukuoka

ดูจากแผนที่

เวลาให้บริการ:
8:00 AM – 10:00 PM

ที่อยู่:
Fuk Coffee, 3 Chome-21-17 Haruyoshi, Chuo Ward, Fukuoka, Japan

หมายเลขโทรศัพท์:
+81 92-752-3135

เว็บไซต์:
https://fukcoffee.stores.jp/

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ Fuk Coffee

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
ไม่ควร
หุ้น