เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

ชีวิตยามค่ำคืน

Hokkaido

แท็ก: Nature , Hokkaido

ดูจากแผนที่

ที่อยู่:
Furano, Hokkaido, Japan

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ Furano

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
  • Louis Gilbert Ting

    If you are planning to go to outskirts of Sapporo like Furano, anytime of the season, please be warned on the time schedule. It is very tight, you do not want to be leftout there.

ไม่ควร
หุ้น