เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

อาหารและเครื่องดื่ม

Osaka

แท็ก: Food & drinks , Osaka

ดูจากแผนที่

ที่อยู่:
Izumisano, Osaka, Japan

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ Izumisano

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
  • Darren

    Start drinking and making the most of the evening before the sun sets at amazing bars around Izumisano station! Enjoy a night out with friends or make friends at an open concept karaoke bar.

ไม่ควร
หุ้น