เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

อาหารและเครื่องดื่ม

Osaka

แท็ก: Food & drinks , Osaka

ดูจากแผนที่

เวลาให้บริการ:
Monday: 5:30 am – 11:00 pm
Tuesday: 5:30 am – 11:00 pm
Wednesday: 5:30 am – 11:00 pm
Thursday: 5:30 am – 11:00 pm
Friday: 5:30 am – 11:00 pm
Saturday: 5:30 am – 11:00 pm
Sunday: 5:30 am – 11:00 pm

ที่อยู่:
JR Ticket Office (Kansai Airport), 1 Senshukukonaka, 田尻町 Tajiri, Osaka, Japan

เว็บไซต์:
https://www.jr-odekake.net/eki/top.php?id=0622602

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ JR Ticket Office (Kansai Airport)

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
  • Zann

    TRANSPORT: - Cheaper JR Pass Hack: If you're travelling to the main popular cities like Tokyo, Osaka and Kyoto, there is a lesser-known but CHEAPER Japan Rail Pass (JR Pass) for that! Instead of getting a Whole JR Pass that costs around S$360, opt for the Hokuriku Arch Pass, which costs only S$306 for the same duration. That's $60 in savings! Some other tips: FOOD: - Travelling on a budget but still want a hearty meal? Try a Yoshinoya or Matsuya! These "fast food" chains are not like the ones we have in Singapore. For around just 500yen, you can get a well-rounded meal with fresh meat, eggs, rice and soup. The best part of it is that you can find one of these restaurants all across Japan. CULTURE: - Gesturing the number six is very different in Japan. We typically raise one hand with five fingers, and other with a thumb up to indicate six, however this is not recognised in Japan. The Japanese people stack two hands together, palm against knuckles; The back hand with five fingers up, and the front hand with one index finger up.

ไม่ควร
หุ้น