เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

ธรรมชาติ

Kanagawa

แท็ก: Arts & culture , Kanagawa

ดูจากแผนที่

ที่อยู่:
Kanagawa, Japan

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ Kanagawa

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
  • John

    So many places to visit in Kanagawa prefecture, close proximity to Tokyo. Highly recommend day trip to Yokohama or 3 days trip to Hakone. Enjoy an onsen experience, or the nightlife of Yokohama bay!

ไม่ควร
หุ้น