เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

อาหารและเครื่องดื่ม

Fukuoka

600

Komugi is a stylish ramen shop that looks like a cozy café. It’s relatively new but already has lots of fans! Their most popular menu items are: Toriboni (Chinese noodles with a combination of chicken broth and dried fish broth), Mazesoba (noodles with various toppings but without soup), Gomtang (tahini flavored soup with a pinch of Sichuan pepper). These favorites have been enticing people back to Komugi once they try their first taste!

The most popular item on the menu, Toriboni is light and slightly sweet. Their handmade, thin noodles and the way they put chashu on top is also the reason why it’s so popular. This place is perfect for those who follow current trends too!

(Source: Japan Travel by NAVITIME)

แท็ก: Food & drinks , Fukuoka

ดูจากแผนที่

ที่อยู่:
Japan, Fukuoka, Jonan Ward, Befu, 5 Chome−24−1, komugi

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ KOMUGI

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
ไม่ควร
หุ้น