เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

ธรรมชาติ

Kanagawa

600
600

Relax at the Yokohama Manyo Club Spa while enjoying its night views
The Yokohama Manyo Club is an 8-story high onsen (hot spring) spa with an ashiyu on the roof of the building where you can soak your feet in the hot waters. It’s a great place to enjoy an onsen and pretty night views at the same time. They also offer rooms where you can stay, so you can use this place as a hotel too. There is also a relaxing room that’s open throughout night that you can use without booking.

(Source: Japan Travel by NAVITIME)

แท็ก: Arts & culture , Kanagawa

ดูจากแผนที่

เวลาให้บริการ:
Open 24 hours

ที่อยู่:
Manyo Club, 2 Chome-7-1 Shinko, Naka Ward, Yokohama, Kanagawa, Japan

หมายเลขโทรศัพท์:
+81 570-074-126

เว็บไซต์:
http://www.manyo.co.jp/mm21/

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ Manyo Club (Onsen)

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
ไม่ควร
หุ้น