เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

อาหารและเครื่องดื่ม

Kyoto

แท็ก: Food & drinks , Kyoto

ดูจากแผนที่

ที่อยู่:
Mie, Japan

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ Mie

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
  • Kouyo

    When using the escalator, people in Kyoto stand on the LEFT and pass on the RIGHT unlike Tokyo where it’s the other way around!

ไม่ควร
หุ้น