เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

ชีวิตยามค่ำคืน

Yamanashi

600
600

Mt. Daibosatsu is a 2,057-meter-high mountain that’s located in Yamanashi! It’s pretty high and you might think that you can’t challenge this mountain but in fact, the hiking’s not too hard! The mountain road is nicely organized and it’s popular among beginner hikers. It takes around 2.5 hours to hike to the top of the mountain from where you can enjoy a beautiful view of Mt. Fuji on sunny days. It takes two hours from Tokyo to the nearest train station but from there, you will need to take a taxi or local bus for 40 minutes to arrive at the mountain’s trailheads.

(Source: Japan Travel by NAVITIME)

แท็ก: Nature , Yamanashi

ดูจากแผนที่

ที่อยู่:
Mount Daibosatsu, 奥秋 Tabayama, Yamanashi, Japan

เว็บไซต์:
https://www.yamanashi-kankou.jp/kankou/spot/p1_4768.html

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ Mount Daibosatsu

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
  • Nancy

    We were up among the clouds... Beautiful hike.

ไม่ควร
หุ้น