เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

อาหารและเครื่องดื่ม

Tokyo

แท็ก: Food & drinks , Tokyo

ดูจากแผนที่

ที่อยู่:
Nakameguro, Meguro, Tokio, Japan

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ Nakameguro

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
  • zidanews

    A tip saving money: lunch at the more exclusive/high-end restaurants for a very reasonable price and go for diner at the other extraordinary restaurants with good prices in Tokyo : ). Plus this also saves you a lot of time you can spend wisely exploring. Nakameguro is the place to be, also outside the Hanami periode it's beautiful, there are so many cozy good bars/restaurants!

ไม่ควร
หุ้น