เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

ธรรมชาติ

Hokkaido

แท็ก: Arts & culture , Hokkaido

ดูจากแผนที่

ที่อยู่:
New Chitose Airport (CTS), Bibi, Chitose, Hokkaido, Japan

หมายเลขโทรศัพท์:
0123-23-0111

เว็บไซต์:
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ New Chitose Airport

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
  • Vincent Lee

    When you rent a car in Japan, remember to pump petrol at the nearest petrol station to the rental return station, If you did not pump at the nearest station, you will be charged a fee for not returning the vehicle "FULL FULL", just returning it with a Full Tank is not enough in Japan, it has to be FULL FULL, if it's too complicated and you are not sure where is the nearest station, Please inform the rental company that you will be returning it with an empty tank when you rent the vehicle. This is very unique car rental cultural in Japan that you will not encounter when you rent a vehicle in other country. FULL Tank is not good enough in Japan, it has to be FULL FULL

ไม่ควร
หุ้น