เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

อาหารและเครื่องดื่ม

Hokkaido

แท็ก: Food & drinks , Hokkaido

ดูจากแผนที่

เวลาให้บริการ:
Monday: 7:00 AM – 6:00 PM
Tuesday: 7:00 AM – 6:00 PM
Wednesday: 7:00 AM – 6:00 PM
Thursday: 7:00 AM – 6:00 PM
Friday: 7:00 AM – 6:00 PM
Saturday: 7:00 AM – 6:00 PM
Sunday: 7:00 AM – 6:00 PM

ที่อยู่:
Nijo Market, 1 Chome Minami 3 Johigashi, Chuo Ward, Sapporo, Hokkaido, Japan

หมายเลขโทรศัพท์:
011-222-5308

เว็บไซต์:
http://nijomarket.com/

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ Nijo Market

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
  • Carol Ng

    White corn from Nanporo. Unfathomably sweet, delicious even raw, only available for a short time in summer, but it's the yummiest corn I'll ever have. Worth every cent and more, this is quality and care from farmers who really love producing the best.

ไม่ควร
หุ้น