เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

ชีวิตยามค่ำคืน

Hokkaido

แท็ก: Nature , Hokkaido

ดูจากแผนที่

ที่อยู่:
Sapporo City, Hokkaido, Japan

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ Sapporo

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
  • Alyssa

    Do make it a point to explore one city at a time to really get to know the local culture and scene. To best appreciate what that city has to offer, avoid day trips and spend at least 2-3 days in each city. Make sure take time to explore on foot or on a bike so you can discover every corner for yourself.

ไม่ควร
หุ้น