เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

ธรรมชาติ

Tokyo

แท็ก: Arts & culture , Tokyo

ดูจากแผนที่

ที่อยู่:
Shibuya, Tokyo, Japan

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ Shibuya City

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
  • CCFCP

    There is a capsule hotel type place in Shibuya with a big yellow fat bird on the sign(s) where you can sleep 12 hours with free showers/drinks for only $25! Saved my friend’s life when he was stranded there for an extra night.

ไม่ควร
หุ้น