เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

ธรรมชาติ

Tokyo

แท็ก: Arts & culture , Tokyo

ดูจากแผนที่

เวลาให้บริการ:
Monday: Open 24 hours
Tuesday: Open 24 hours
Wednesday: Open 24 hours
Thursday: Open 24 hours
Friday: Open 24 hours
Saturday: Open 24 hours
Sunday: Open 24 hours

ที่อยู่:
Shibuya Crossing, 2 Chome-2-1 Dogenzaka, Shibuya City, Tokyo, Japan

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ Shibuya Crossing

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
  • Salgado

    When in Tokyo a DO is cross all of the crossings in Shibuya!

ไม่ควร
หุ้น