เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

อาหารและเครื่องดื่ม

Tokyo

แท็ก: Food & drinks , Tokyo

ดูจากแผนที่

ที่อยู่:
Shinjuku, Tokyo, Japan

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ Shinjuku City

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
  • Anna

    Book a reasonable hotel price in shinjuku(tokyo) or Dotonbori (osaka) to save more. Why? The central location of each city has direct airport limousine bus and cheap joiner's tour package with free pickup and drop off within the city center which can help you save more with your precious time and transportation expenses.

  • Pao_de_quiejo

    Do visit Kappabashi in Asakusa most especially if you are an avid homecook or a chef or just a crazy foodie! There are numerous shops that sell restaurant supplies that are cheaper than malls. You can also get to experience making fake food in one of the shops. Also, enjoy shopping for unique souvenirs here. The food replicas they make and sell looks so real, your brain will definitely trick you!

ไม่ควร
หุ้น