เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

อาหารและเครื่องดื่ม

Tokyo

แท็ก: Food & drinks , Tokyo

ดูจากแผนที่

ที่อยู่:
Tokyo, Japan

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ Tokyo

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
 • cy

  Who says you can't have Michelin star food while on a budget? Take advantage of the cheaper lunch sets over expensive dinners — you still get the same quality at a discounted price! Weekdays are usually the best for scoring such deals, while weekends tend to be a lot more expensive...I'd stick to home-cooked or conbini food instead.

 • Helen

  In Japan, in Tokyo when you go up the escalator, stand on the right and walk up on the left. In Kansai region, it's the other way around. In most stations there are tourist centers to help you with your travel of you get lost.

 • Wilson

  Definitely go to shinjuku and check out beefst. It's a soup less noodles with beef with Japanese mayo and onions. It's amazing, abura soup less soba noodles was started in Tokyo. It's my go to in Japan. Also definitely check out the convenience stores for egg sandwiches and all the goodies, they have.

 • Tim

  Visit Odaiba! There are museums, malls, attractions, and tons of food!

 • Hizanaga

  Do slurp your noodles!

 • Johnny

  Try all the street food! Look for restaurants down the beaten path. slurp ramen! And, look up! Being that Tokyo is a very dense city, the buildings go up so the signs go up along the building as well.

 • Ajmal ok

  Carry a cup with you so that you can drink anything without plastic usage!

ไม่ควร
หุ้น