เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

อาหารและเครื่องดื่ม

Tokyo

แท็ก: Food & drinks , Tokyo

ดูจากแผนที่

ที่อยู่:
Tōkyō, Tokyo, Japan

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ Tokyo

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
  • Darren

    Cash is still king in Japan, and those coins do add up to a lot, useful to have a coin purse that has separators to help you sort them out, so you down hold up queues at the cashier.

  • Jason Parker

    Plan way ahead with reservations if possible (up to 1-2 months prior). Also, you may need to utilize your hotel concierge, or a friend to make reservations for you (for places like Sukiyabashi Jiro).

ไม่ควร
หุ้น