เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

ธรรมชาติ

Tokyo

แท็ก: Arts & culture , Tokyo

ดูจากแผนที่

ที่อยู่:
Tokyo Station, 1 Chome-9 Marunouchi, Chiyoda City, Tokyo, Japan

เว็บไซต์:
https://www.tokyoinfo.com/

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ Tokyo Station

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
  • Reidefine

    Make sure to fill your IC card with money before heading through the train station gates or use mobile app versions like the Suica app to refill your digital IC card from your bank account.

ไม่ควร
หุ้น