เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

อาหารและเครื่องดื่ม

Tokyo

แท็ก: Food & drinks , Tokyo

ดูจากแผนที่

ที่อยู่:
4 Chome-10-12 Tsukiji

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ Tsukiji

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
  • bigloubeats

    Find the Secret Coffee stand in the Tsukiji Outer Market. You've travelled far from home to the land of green tea and you're craving coffee? Well, here you go you weirdo! Yazawa Coffee Roasters is life-changing coffee, lovingly poured over every cup. Do yourself a favor and just go.

ไม่ควร
หุ้น