เมือง
จุดสนใจในการเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ
บทความ

อาหารและเครื่องดื่ม

Tokyo

600
600
600
600

AKIBA DONER KEBAB is a famous kebab shop near Akihabara Station that is exclusively a takeout restaurant so there is no eat-in option.
Although it is a takeout restaurant, the staff are very cheerful and welcoming so feel free to stop by.

Be sure to try the Chicken Kebab Sand (“sand” means sandwich) which costs 500 yen. The kebab can be served in a pita or on top of a rice bowl.

(Source: Japan Travel by NAVITIME)

แท็ก: Food & drinks , Tokyo

ดูจากแผนที่

เวลาให้บริการ:
10 am ― 12 midnight

ที่อยู่:
Akiba Doner Kebab, 1 Chome Kanda Sakumacho, Chiyoda City, Tokyo, Japan

หุ้น
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ

งที่ควรและไม่ควรทำ Akiba Doner Kebab

มีเรื่องราวในการเดินทางที่น่าประทับใจจะแบ่งกันกับเราหรือไม่ แบ่งปันสิ่งที่ “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ” เกี่ยวกับญี่ปุ่นกับเรา คุณมีโอกาสในการชิงตั๋วเครื่องบินสำหรับ 2 ท่านไปญี่ปุ่น พร้อมบัตรผ่าน Universal Studios Japan!

ควร
  • Jessie

    Recommended for a cheap yet filling meal!

ไม่ควร
หุ้น